Klinický protokol ŠPDTP - Klinický manažment podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19

TIP: Pre jednoduchšie vyhľadávanie názvov dokumentov stlačte Ctrl+F a do okienka vpíšte kľúčové slovo. Následným klikaním na šípky vedľa okienka vpravo sa Vám bude ukazovať kľúčové slovo v názvoch dokumentov.

Rozdelenie klinického manažmentu podozrivých a potvrdených prípadov COVID-19 podľa oblastí

Postupy pre nemocnice

Postupy pre ambulancie

Postupy pre záchrannú zdravotnú službu

Testovanie SARS-CoV-2

Domáca karanténa

Postupy pre psycho-sociálno-duchovnú pomoc

Výskumné úlohy

Postupy pre manažment ZSS a Ľudí bez domova

Postupy pre paliatívnu starostlivosť

Iné usmernenia

Očkovanie proti COVID-19

Prevencia a osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)

Usmernenia ministerstiev

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt