COVID-19 informácie pre verejnosť

OČKOVANIE COVID-19


Základné pravidlá hygieny, správne nasadenie a snímanie rúška, činnosti po príchode domov a veľa iných cenných rád