Cievna chirurgia


Predseda 

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Členovia 

  • MUDr. Roman Necpal 
  • MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.
  • MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
  • MUDr. Adriana Macková
  • MUDr. Jana Pobehová, PhD.
  • MUDr. Milan Podolec
  • MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH
  • MUDr. Simona Mesárošová
  • MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.