Angiológia


Predseda 

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH 

Členovia 

  • MUDr. Ľubomír Špak, MPH 
  • prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. 
  • MUDr. Andrej Džupina, PhD. 
  • MUDr. Ivar Vacula, PhD. 
  • MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. 
  • MUDr. Miroslav Širila 
  • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
  • MUDr. Dáša Kmecová, PhD.