Angiológia


Predseda 

doc. MUDr. Juraj Maďarič PhD., MPH 

Členovia 

  • MUDr. Ľubomír Špak MPH 
  • prof. MUDr. Viera Štvrtinová CSc. 
  • MUDr. Andrej Džupina PhD. 
  • MUDr. Ivar Vacula PhD. 
  • MUDr. Ewald Ambrózy PhD. 
  • MUDr. Miroslav Širila 
  • MUDr. Katarína Dostálová PhD., MPH. 
  • MUDr. Dáša Kmecová PhD.