Anesteziológia a intenzívna medicína


Predseda 

 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Pavol Török , CSc. 
  • MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. 
  • MUDr. Jozef Valky PhD., CETC 
  • prof. MUDr. Beata Drobná Sániová , PhD. 
  • doc. MUDr. Roman Záhorec CSc. 
  • MUDr. Matúš Paulíny , PhD., CETC 
  • MUDr. Katarína Galková , PhD. 
  • MUDr. Jaroslav Mikula