Anesteziológia a intenzívna medicína


Predseda 

 doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
  • MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. 
  • MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC 
  • prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 
  • doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. 
  • MUDr. Matúš Paulíny, PhD., CETC 
  • MUDr. Katarína Galková, PhD. 
  • MUDr. Jaroslav Mikula