Algeziológia


Predseda 

MUDr. Darina Hasarová     

Členovia

  • MUDr. Miroslav Ferenčík 
  • MUDr. Alena Šujanová 
  • MUDr. Marta Kulichová CSc. 
  • MUDr. Eva Salamonová 
  • MUDr. Róbert Rapčan PhD., FIPP, MBA 
  • MUDr. Jana Morávková 
  • MUDr. Tatiana Geistová 
  • MUDr. Ľubomíra Nemčíková